Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo:

Quyết định số 88/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn;

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm dạy nghề trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn;

Công văn số 1960/TCDN-GV ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề về việc thí điểm đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

I. NHÂN SỰ

TT Họ và tên Chức vụ SĐT - Email
1 Nguyễn Quốc Vỹ Phó trưởng khoa 0983.07.07.77 – nguyenquocvy@gmail.com
2 Hồ Lê Nam Bình Giảng viên 0936.159.063 – nambinhcdnqn@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Khoa thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho giảng viên, giáo viên, nghệ nhân, thợ bậc cao và những người có nhu cầu trở thành giảng viên, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về Kỹ năng giảng dạy; Ứng dụng CNTT trong dạy học.

Hàng năm, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhiều giáo viên kỹ thuật. Qua đó, Khoa đã cung cấp một số lượng lớn đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Học viên sau khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng đã nhanh chóng áp dụng những kiến thức được học và những kỹ năng giảng dạy vào công việc.

Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp còn thực hiện hợp đồng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các Sở Lao động – Thương binh Xã hội, cũng như thực hiện nghiên cứu khoa học. Mỗi năm, Khoa viết nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có tính điểm công trình và đăng trong các kỷ yếu hội thảo, cũng như tham gia nhiều hội thảo do Tổng cục GDNN tổ chức.

Ngoài ra, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp luôn quan tâm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cũng như tham gia các dự án nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.