Lịch công tác
Thứ 2, 21/9/2020
- Đón SV Lào
7h00
- Tổng kết của đoàn đánh giá ngoài
10h00 - Hội đồng tự đánh giá
Thứ 3, 22/9/2020
- Khảo sát đánh giá chương trình nghề Điện
Hội đồng đánh giá
- Công tác
Hiệu trưởng
Thứ 4, 23/9/2020
- Hội thảo công tác HS-SV
24/9 đến 26/9 - Nha Trang - Hiệu trưởng, P. CT HSSV
Thứ 5, 24/9/2020
- Kiểm tra công tác phát bằng tốt nghiệp
BGH, P. ĐT&NCKH
- Họp chốt hồ sơ mời thầu
14h00 - BGH, P. QLTBVTSX, KT-TC, HC-QT, các Khoa liên quan
Thứ 6, 25/9/2020
- Phát bằng tốt nghiệp
7h30 - BGH, Các đ/vị Phòng, Khoa
- Hội thảo về công tác giảng dạy nghiệp vụ sư phạm
7h30 - Tp. Cần Thơ - Khoa SPDN
Thứ 7, 26/9/2020
- Dự Lễ khai trương Công viên sáng tạo TMA Bình Định
7h30 - Hiệu trưởng