Lịch công tác
Thứ 2, 19/10/2020
- Họp tổ tư vấn xét thầu lần 2
8h30 - Phòng họp
- Họp Hội đồng trường
14h00 - Phòng họp
- Họp Giao ban
Sau khi họp HĐ trường kết thúc - Lãnh đạo Phòng, Khoa
Thứ 3, 20/10/2020
- Chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10
- Công tác
8h00 - Huyện Tuy Phước - Hiệu trưởng
- Đoàn thanh niên và Công đoàn đăng ký làm việc với Đảng ủy
9h00 - BCH ĐTN, BCH Đảng ủy
Thứ 4, 21/10/2020
- Họp truyền hình TT về dự án Luật NLĐ VN đi làm việc ở nước ngoài
14h00 - 01 Trần Phú - Hiệu trưởng
- Họp về công tác giảng dạy Quốc phòng an ninh
15h00 - Thầy Tường, Phòng ĐT&NCKH
Thứ 5, 22/10/2020
- Họp rà soát công tác tổ chức HNVC
15h00 - Phòng họp - BGH, Phòng TCCB, KTTC, HCQT, CT HSSV, QLTBVTSX
Thứ 6, 23/10/2020
- Công tác
7h30 - Bộ CHQS Tỉnh - Hiệu trưởng
- Dự lễ công bố QĐ HT và khai giảng trường ĐHQN
8h30 - ĐHQN - Hiệu trưởng
- Tiếp CB-GV và HS-SV
15h00 - BGH
Thứ 7, 24/10/2020
- Hội nghị viên chức 2020
7h00 - Hội trường - Toàn thể CB-GV