Lịch công tác
Thứ 2, 24/6/2019
-Khai mạc kỳ thi TN
7h30 - Hội trường lớn
Thứ 3, 25/6/2019
- Chấm thi TN môn chính trị
7h30 - Ban chấm thi
- Họp báo cáo website
15h00 - Phòng họp - Ban biên tập, TTĐTBDTX
Thứ 4, 26/6/2019
- Xét tốt nghiệp cho TC K11
7h30 - Phòng họp
- Chấm thi lý thuyết nghề
7h30
Thứ 5, 27/6/2019
- Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực
8h00 - Hội trường lớn
- Họp hội đồng trường
15h00
Thứ 6, 28/6/2019
- Họp kiểm điểm BGH
14h00 - Trưởng, Phó Phòng, Khoa
- Họp Đảng ủy lần 1
15h00 - Toàn thể Đảng viên
- Họp toàn trường
16h00 - Toàn thể CB-GV
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn