Lịch công tác
Thứ 2, 25/5/2020
- Họp phân công nhiệm vụ
8h00 - BGH
Thứ 3, 26/5/2020
- Dự Hội nghị thông tin tình hình biển đông
7h00 - KS Thanh Bình - Hiệu trưởng
- Họp Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định
14h00 - 06 Trần Phú - Hiệu trưởng
- Quản trị mạng báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ đã phân công
15h00 - Phòng Thầy Tường
Thứ 4, 27/5/2020
- Kiểm tra công tác giảng dạy của toàn trường
Phòng Đào tạo & NCKH
- Dự Đại hội trù bị Sở LĐTB&XH NK 2020-2025
14h00 - KS Lê Lợi - Hiệu trưởng
Thứ 5, 28/5/2020
- Dự Đại hội Sở LĐTB&XH NK 2020-2025 phiên chính thức
7h00 - KS Lê Lợi - Hiệu trưởng
- Họp Đảng Ủy
8h00 - Đảng Ủy
Thứ 6, 29/5/2020
- Làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh
7h00 - Sở LĐ TB&XH - Hiệu trưởng
- Đào tạo báo cáo quy chế đào tạo trực tuyến theo CV 131
15h00 - Phòng Đào tạo & NCKH
Thứ 7, 30/5/2020
- Học lớp Bồi dưỡng đối tượng đoàn
7h30 - BGH + Đoàn TN
Tuyên truyền cuộc thi "Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh"
Giới thiệu về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Album tổng kết hoạt động của 02 nghề Quốc tế (Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp) theo chương trình chuyển giao của Úc
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nhiệm kỳ 2019 - 2022
Lễ Khai Giảng năm học 2019 - 2020
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn