Lịch công tác
Thứ 2, 19/8/2019
- BGH đi họp tại Viện kinh tế phát triển
8h00 - Cô Nhung
- Sinh viên Cao đẳng khóa 13 nhập học
Thứ 3, 20/8/2019
- Sinh viên Cao đẳng khóa 13 nhập học
Thứ 4, 21/8/2019
- Sinh viên Trung cấp khóa 13 nhập học
- BGH tiếp đoàn khách Nhật
Thầy Tường
Thứ 5, 22/8/2019
- Sinh viên Trung cấp khóa 13 nhập học
Thứ 6, 23/8/2019
- Kiểm tra thời khóa biểu, kế hoạch giáo viên chủ nhiệm
Thứ 7, 24/8/2019
- Học nghiệp vụ quản lý giáo dục
Từ 24/8 đến 28/8 - Cán bộ quản lý
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn