Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt I năm 2021

Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 185/QĐ-CĐKTCNQN ngày 27/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Lịch công tác
Thứ 2, 01/03/2021
- Kiểm tra công tác học tập và phòng chống dịch toàn trường
Phòng ĐT&NCKH, Phòng CT HSSV
Thứ 3, 02/03/2021
- Họp Ban lãnh đạo mở rộng
7h30 - Hội trường A
BGH + Trưởng các đơn vị
- Báo cáo tình hình nhập học và phòng chống dịch của HSSV toàn trường
Phòng CT HSSV
- Công tác
14h00 - UBND Tỉnh
Hiệu trưởng
Thứ 4, 03/03/2021
- Họp thường vụ
8h00
TV Đảng Ủy
- Họp Đảng Ủy
9h00
Đảng Ủy
Thứ 5, 04/03/2021
- Báo cáo tình hình mua sắm vật tư HK II
Phòng QLTBVTSX
- Công tác
7h00 - H. Tuy Phước
Hiệu trưởng
Thứ 6, 05/03/2021
- Sơ kết khối thi đua
14h30
BGH, P. TCCB
- Họp chi bộ
Các chi bộ
- Tiếp CB-GV và HS-SV
BGH
Tin tuyển dụng
Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam
28/02/2021
Phù Cát, Bình Định
Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp THADI
31/01/2021
Campuchia
Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư
31/01/2021
Tuy Phước, Bình Định
Công ty TNHH SV
31/01/2021
TP Quy Nhơn, Bình Định