Lịch công tác tuần
Thứ 2, 10/8/2020
- Nhập học khối Trung cấp

Thứ 3, 11/8/2020
- Đại hội Khối các cơ quan tỉnh
11, 12/8/2020
Thứ 4, 12/8/2020
- Kiểm toán nhà nước làm việc tại trường
12, 13/8/2020
Thứ 5, 13/8/2020
- Phòng CT HSSV báo cáo kết quả nhập học của khối Trung cấp
15h00 - Phòng ĐT&NCKH
Thứ 6, 14/8/2020
- Họp kiểm điểm BGH
14h00 - BGH, Trưởng Phòng, Khoa