Lịch công tác
Thứ 2, 10/6/2019
- Tuyển sinh tại Lào
10/6 - 15/6 - BTS + P. QHQT
Thứ 3, 11/6/2019
- Xét chọn thiết bị dự thi cấp Tỉnh
9h00 - Hội đồng xét duyệt
- Thẩm định ngân hàng đề thi Khoa CGKL
14h00 - Văn phòng Khoa
Thứ 4, 12/6/2019
- Kiểm tra công tác GVCN
BGH
Thứ 5, 13/6/2019
- Thẩm định ngân hàng đề thi Khoa Hàn CTTBCK
14h00 - Văn phòng Khoa
Thứ 6, 14/6/2019
- Họp đánh giá đề tài cấp Tỉnh
8h00 - Sở KHCN (Cô Nhung)
- Tiếp CB-GV và HS-SV
15h00 - BGH
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn