Lịch công tác
Thứ 2, 16/9/2019
- Sinh hoạt chính trị Khóa 11, 12
7h00, 14h00 - 16/9 đến 19/9 - Hội trường lớn
Thứ 3, 17/9/2019
- Họp rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15h00 - BGH, P. TCCB, P. KTTC
Thứ 4, 18/9/2019
- Họp hội đồng kiểm định
14h00 - HĐKĐ
Thứ 5, 19/9/2019
- P. CT HSSV báo cáo kết quả đóng góp quy định QL HSSV khối văn hóa
P. CT HSSV
Thứ 6, 20/9/2019
- Tiếp CB-GV và HS-SV
15h00 - BGH
Thứ 7, 21/9/2019
- Khám sức khỏe định kỳ
7h00 - Toàn thể CB-GV
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn