Lịch công tác
Thứ 2, 6/4/2020
- Tiếp tục thực hiện CT 16-CT/TTCP
CB-GV toàn trường
Thứ 3, 7/4/2020
- Bộ phận phụ trách truyền thông làm việc với báo BĐ về máy đo thân nhiệt tích hợp rửa tay tự động
Bộ phận truyền thông + Khoa Điện
Thứ 4, 8/4/2020
- Sinh viên thi kỹ năng nghề quốc gia tiếp tục ôn luyện
05 SV + Ban huấn luyện
Thứ 5, 9/4/2020
- Thông qua dự thảo NQ HĐ trường quý II
Hội đồng trường
Thứ 6, 10/4/2020
- Đảng ủy xây dựng kịch bản chuẩn bị Đại hội
Đảng ủy
Giới thiệu về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Album tổng kết hoạt động của 02 nghề Quốc tế (Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp) theo chương trình chuyển giao của Úc
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nhiệm kỳ 2019 - 2022
Lễ Khai Giảng năm học 2019 - 2020
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn