Sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn luyện tập thi kỹ năng nghề Quốc gia nghề Cơ điện tử
Sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn luyện tập thi kỹ năng nghề Quốc gia nghề Robot di động
Kết quả hoạt động Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn_Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Giới thiệu về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Album tổng kết hoạt động của 02 nghề Quốc tế (Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp) theo chương trình chuyển giao của Úc
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nhiệm kỳ 2019 - 2022
Lễ Khai Giảng năm học 2019 - 2020
Slide giới thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Giới thiệu khoa Điện tử - Tin học
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn