THÔNG TIN GIỚI THIỆU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

           

         

1. THÔNG TIN CHUNG

          - Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

          - Địa chỉ: 172 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

          - Điện thoại: 0256.6540.443

          - Email: caodangnghequynhon@yahoo.com

2. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn ra đời cùng với sự ra đời của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Quy Nhơn được thành lập vào tháng 8 năm 1962, đến năm 1976 được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Quy Nhơn theo Quyết định số 827/TC-UB ngày 02/11/1976 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định); tháng 01/2007 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn theo Quyết định số 191/QĐ-BLĐTBXH, ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nay đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn theo Quyết định số 604/QĐ-LĐTBXH, ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trước tháng 7 năm 2009, Đoàn trường trực thuộc Thành đoàn Quy Nhơn. Từ tháng 7 năm 2009, Đoàn trường trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Định. Phát huy truyền thống 56 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn trường đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Nhà trường, nhiều lần được Đoàn cấp trên tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học. Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã trải qua 19 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2017 – 2019 là nhiệm kỳ thứ XIX.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

3.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đoàn trường có 09 đơn vị trực thuộc. Trong đó gồm 06 Liên chi đoàn và 03 Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên.

3.2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bí thư

 

 

ThS. PHẠM NGỌC THẢO

- Điện thoại: 0914.402.059

- Email: phamthao2201@gmai.com

 

Phó bí thư

thường trực

 

ThS. ĐẶNG VĂN THÔNG

- Điện thoại: 0906.555.136

- Email: thongdang.cdnqn@gmail.com

 

Phó bí thư

CN. HUỲNH THỊ LIỄU

- Điện thoại: 0917.883.079

- Email: lieu1986cnd@gmail.com

UV Ban Thường vụ

ThS. LÊ VĂN THÍ

- Điện thoại: 0964.653.079

- Email: levanthiqn@gmail.com

Ủy viên Ban chấp hành:

  1. CN. Nguyễn Văn Lợi
  2. ThS. Võ Minh Lực
  3. CN. Lê Xuân Quang
  4. CN. Ngô Anh Dũng
  5. CN. Nguyễn Ngọc Vinh
  6. CN. Phan Ngô Châu Vương
  7. ThS. Lê Tấn Hòa
  8. CN. Hà Diệu Huyền
  9. ThS. Đỗ Thị Thành Huế
  10. CN. Đỗ Thị Yến Quỳnh

4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ nhà trường; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ nhà trường; thường xuyên giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.