Khoa Đại cương

KHOA ĐẠI CƯƠNG

DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION

ThS. Bùi Thị Thu Hà

Phó Trưởng Khoa

1.  Lịch sử phát triển:

Khoa Đại cương là một trong những khoa được thành lập rất sớm và có bề dày lịch sử. Khoa được thành lập vào năm 1976, tiền thân là Tổ Lý thuyết, sau đổi tên thành Ban Văn hóa – Kỹ thuật cơ sở. Đến năm 2002, Khoa được đổi tên thành Khoa Đại cương. Từ năm 2008 đến năm 2017, Khoa thành lập ba tổ chuyên môn: Tổ Chính trị - Xã hội, Tổ Tự nhiên và Tổ Ngoại ngữ. Vào năm 2017, Tổ Tự nhiên được sáp nhập với tổ Ngoại ngữ. Hiên nay,  Khoa có hai tổ chuyên môn: Tổ Chính trị - Xã hội và Tổ Ngoại ngữ - Tự nhiên. Tuy số lượng giáo viên của Khoa không nhiều, nhưng Khoa Đại cương cũng là một trong những khoa vững mạnh, góp phần tạo nên uy tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

 

3. Nhiệm vụ:

- Thực hiện giảng dạy các môn chung (Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, tiếng Anh) cho tất cả các nghề: Cắt gọt kim loại; Chế tạo thiết bị cơ khí; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hàn;  Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật chế biến món ăn; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Nghiệp vụ nhà hàng; Quản trị Nhà hàng; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

- Giảng dạy các môn văn hóa (Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn) cho học sinh Trung cấp nghề có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Giảng dạy môn Tiếng Việt cho sinh viên Lào. 

- Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức biên soạn đề kiểm tra (định kỳ, kiểm tra kết thúc môn), đề thi tốt nghiệp theo quy chế thi và kiểm tra.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

4. Cơ cấu tổ chức:

5. Định hướng phát triển:

- Phát huy truyền thống và góp phần vào sự phát triển đào tạo của nhà trường, khoa Đại cương luôn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm các đồ dùng dạy học, Sáng kiến kinh nghiệm để phục vụ tốt công tác giảng dạy.

- Đào tạo đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ: Có kế hoạch cử nhiều giáo viên học tập các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA ĐẠI CƯƠNG

Sơ kết Học kỳ I  2017-2018

Hội nghị Viên chức năm học 2018-2019

Hội thi tiếng hát Công đoàn năm 2017

Tổng kết Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm học 2016-2017

Đại hội Chi bộ Khoa Đại cương, nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Khoa Đại cương, nhiệm kỳ 2017-2020

Giáo viên tổ Ngoại ngữ với đoàn chuyên gia Úc

Giáo viên ngoại ngữ hỗ trợ Chuyên gia Úc thực hiện kiểm định điều kiện cơ sở vật chất tại Khoa Điện tử-Tin học

 

Giáo viên ngoại ngữ hỗ trợ Chuyên gia Úc thực hiện kiểm định điều kiện cơ sở vật chất tại Khoa Điện


Hội thi tiếng hát Công đoàn tháng 5 năm 2017

Hội thi tiếng hát Công đoàn tháng 5 năm 2017

Hoạt động Bóng đá mùa xuân năm 2017

Giờ thi tiếng Anh của lớp giáo viên

Giờ giảng của giáo viên trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Giờ giảng của giáo viên trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Sinh viên Lào trong giờ Giáo dục thể chất