Khoa Đại cương

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

KHOA ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Đại cương

- Địa chỉ: 172 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

- Email:Khoadaicuong.cdktcnqn@gmail.com

- Năm thành lập: 1976. Tiền thân là Tổ Lý thuyết, sau đổi tên thành Ban Văn hóa – Kỹ thuật cơ sở. Đến năm 2002, Khoa được đổi tên thành Khoa Đại cương.

2. Tổ chức nhân sự

- Phụ trách Khoa: Ths. Bùi Thị Thu Hà

 

       - Điện thoại: 0901169789

       - Email: bttha.qn@gmail.com

- Phó Khoa: Ths. Trần Thị Thu Thủy

- Tổ bộ môn: Chính trị-xã hội

  Tổ trưởng: Ths. Trần Thị Thu Thủy

  Giảng viên:

       1. CN. Lê Thành Ẩn

       2. CN. Nguyễn Thanh Nam

       3. CN. Vũ Thị Như Thùy

       4.  Ths. Lê Thị Thanh Thủy

       5. Ths. Phạm Thị Kim Trung

- Tổ bộ môn: Ngoại ngữ-Tự nhiên

  Tổ trưởng: Ths. Bùi Thị Thu Hà

  Giảng viên:

  1. Ths. Huỳnh Đăng Dũng
  2. Ths. Lê Thị Thúy Hiền
  3. Ths. Đỗ Thị Thành Huế
  4. Ths. Nguyễn Thị Thanh Nga
  5. Ths. Lê Phương Thảo
  6. Ths. Trần Thị Phương Vi

 

3.  Chức năng

- Khoa Đại cương là đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn văn hóa cho tất cả các nghề đào tạo của Trường. Cụ thể Khoa Đại cương đảm nhận giảng dạy các môn: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Văn học, Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho các môn văn hóa theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học.

4. Nhiệm vụ

1. Thực hiện việc biên soạn chương trình giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở những quy định do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành, thực hiện việc biên soạn giáo trình, học liệu giảng dạy đáp ứng theo chương trình giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

2. Tổ chức biên soạn đề kiểm tra (Định kỳ, kiểm tra kết thúc môn), đề thi tốt nghiệp theo quy định của Hiệu trưởng;

3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ, làm thiết bị dạy nghề, đồ dùng dạy học,…;

4. Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa; phối hợp với phòng Công tác HS-SV theo chức năng nhiệm vụ.

5. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị vật tư phục vụ đào tạo theo quy định.

6. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường. - Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng, tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Quản lý giảng viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và người học; tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả cho Nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

- Hằng năm Khoa đều tiến hành tổ chức Hội giảng cấp cơ sở để tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên tham gia Hội thi Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Các giảng viên trong khoa được cử tham dự Hội thi này đều chuẩn bị tốt cho bài giảng và được tập thể Khoa dự giờ góp ý nên đã đạt được những thành tích tốt. Kết quả thành tích đạt được qua các Hội thi Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từ năm 2014 đến nay như sau:

TT

Năm học

Số lượng GV tham gia

Kết quả đạt giải

Ghi chú

01

Năm học 2014 - 2015

03

03

Vượt chỉ tiêu

02

Năm học 2015 - 2016

02

02

Đạt chỉ tiêu

03

Năm học 2016 - 2017

02

02

Đạt chỉ tiêu

04

Năm học 2017 - 2018

01

01

Đạt chỉ tiêu

05

Năm học 2018 - 2019

01

01

Đạt chỉ tiêu

 

Hình ảnh tập thể Khoa:

7. Nghiên cứu khoa học

         Các giảng viên trong khoa tích cực học tập năng cao chuyên môn nghiệp vụ.  Hiện nay có 10/13 giảng viên trong Khoa có Bằng Thạc sỹ. Ngoài việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, các giảng viên trong Khoa cũng tích cực tham gia làm đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy. Sau đây là kết quả tham gia Hội thi thiết bị và đồ dùng tự tạo cấp trường từ năm 2014:

TT

Năm học

Số lượng tham gia

Kết quả đạt

Ghi chú

04

Năm học 2015 - 2016

01

01

 

05

Năm học 2016 - 2017

02

02

 

06

Năm học 2017 - 2018

01

01

 

8. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa

Hội thi tiếng hát Công đoàn năm 2017

Chi ủy Chi bộ Khoa Đại cương, nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Khoa Đại cương, nhiệm kỳ 2017-2020

Hội thi tiếng hát Công đoàn tháng 5 năm 2017

Hội thi tiếng hát Công đoàn tháng 5 năm 2017

Giờ giảng của giảng viên trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Giờ giảng của giảng viên trong Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường

 Giáo viên của Khoa và sinh viên Lào luyện tập thể thao