Khoa Cắt gọt kim loại

THÔNG TIN KHOA CẮT GỌT KIM LOẠI

TRƯỜNG CĐKTCN QUY NHƠN

Khoa: Cắt Gọt Kim Loại được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2017 trên cơ sở tách bộ môn CGKL từ khoa Cơ Khí của trường CĐKTCN Quy Nhơn.

Với tên gọi: Khoa Cắt Gọt kim loại         

Hiện nay là: Khoa CGKL trường CĐKTCN Quy Nhơn.

Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng khoa: Nguyễn Tấn Phúc

- Phó trưởng khoa: Đặng Ngọc Thái

- Tổ trưởng bộ môn: Huỳnh Văn Khánh

- Tổ trưởng công đoàn: Lê Cương Trực

- Bí thư liên chi đoàn: Lê Văn Dũng

- Thư ký khoa: Nguyễn Tấn Quý

- Giảng viên: Trần Đức Thuấn

- Giảng viên: Lý Thanh Hải

- Giang viên: Nguyễn Cư

Trình độ chuyên môn:

- Có 4 thạc sĩ: 3 thạc sĩ CN chế tạo máy, 1 thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

- Có 4 cao học: Kỹ thuật cơ khí

- Có 1 cử nhân cơ khí

Cơ sở vật chất của khoa:

            Khoa Cắt Gọt Kim Loại gồm: 3 xưởng thực hành và 1 phòng học chuyên môn hóa đạt chuẩn đào tạo quốc gia và khu vực.

+ Xưởng chế tạo chi tiết máy trên máy tiện vạn năng

+ Xưởng chế tạo chi tiết máy trên máy phay, bào và mài vạn năng

+ Xưởng chế tạo chi tiết máy trên máy CNC (Chế tạo bằng lập trình tự động)