Tạo và đăng ký tham gia lớp học trực tuyến

1. Giới thiệu Google Classroom

Đào tạo trực tuyến (E-learning) là phương thức học ảo thông qua các thiết bị truyền thông kết nối với một máy chủ có lưu trữ học liệu cần thiết (bài giảng, phần mềm, câu hỏi, bài tập…) để người dạy và người học có thể tương tác với nhau từ xa.

Google cung cấp giải pháp dạy học trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí Google classroom. Bằng cách sử dụng tài khoản Google người dùng có thể tạo lớp học trực tuyến để cung cấp tài liệu, bài tập cũng như đánh giá kết quả học tập của người học. Người học có thể tham gia vào lớp học bằng cách sử dụng mã lớp học được cung cấp để đăng ký tham gia.

2. Tạo lớp học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google trên máy tính

Bước 2: Chọn ứng dụng Google Classroom (Lớp học)

Bước 3: Tạo lớp học

- Kích chuột trái vào dấu “+” ở góc trên bên phải màn hình;

- Chọn “Tạo lớp học”;

- Xác nhận thỏa thuận và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 4: Khai báo lớp học

Bước 5: Cung cấp mã lớp học cho người học để đăng ký.

3. Đăng ký lớp học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google trên máy tính

Bước 2: Chọn ứng dụng Google Classroom (Lớp học)

Bước 3: Tham gia lớp học

- Kích chuột trái vào dấu “+” ở góc trên bên phải màn hình;

- Chọn “Tạo lớp học”;

- Nhập mã lớp học được cung cấp và nhấn “Tham gia”.

 

 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học