Chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quân về việc học online

     K/g các Thầy Cô, về học online hiện nay rất nhiều doanh nghiệp công nghệ đã có ứng dụng web và app trên smart phone cho phép các trường thuê và sử dụng, không phải đầu tư. Nhiều công ty sẵn sàng cấp thử miễn phí. Giảng viên và sinh viên có tài khoản, phòng học trực tuyến, thảo luận nhóm, test, assigment (bài luận).... Thông tư của Bộ cũng đã mở cơ chế cho thuê ngoài, liên kết... Thực tế học online rất nhiều module đòi hỏi sinh viên phải học cường độ cao, học nội dung nào được đánh giá ngay nội dung đó nên rất thực chất. Hy vọng dịp này là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh học online. Thông tư cũng cho phép sinh viên trường này học online tại các trường khác và được công nhận. Tự học có hướng dẫn cũng cho phép sinh viên tự học theo hướng dẫn và được đánh giá để công nhận kể cả kỹ năng để không phải học nhiều. Ngoài ra, với các môn chung cũng cho phép nhiều trường cùng tổ chức dạy và công nhận lẫn nhau. Chúc GDNN sẽ có nhiều điểm sáng về học trực tuyến.