Thông báo
Tạo và đăng ký tham gia lớp học trực tuyến
Đào tạo trực tuyến (E-learning) là phương thức học ảo thông qua các thiết bị truyền thông kết nối với một máy chủ có lưu trữ học liệu cần thiết (bài giảng, phần mềm, câu hỏi, bài tập…) để người dạy và người học có thể tương tác với nhau từ xa.
Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công văn số 149/TCGDNN-HSSV về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của vi rút Corona gây ra,
Tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, giáo viên và người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp ở các vị trí giám sát, quản lý trên địa bàn tỉnh Phú yên,các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được tham dự khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đánh giá viên kỹ năng nghề.
Kế hoạch Hội thi thiết bị - Đồ dùng dạy học cấp trường năm 2019
Nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên của nhà trường trong việc tự làm thiết bị đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường; Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong nhà trường học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau
Thông báo về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”
Thực hiện văn bản số 1924/UBND-NC ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn yêu cầu các đơn vị, phòng, khoa và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thông báo tuyển dụng
Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tuyển dụng và đào tạo nghề cho các đối tượng nam thanh niên chưa học nghề và chưa có việc làm tại các địa phương. Căn cứ vào kết quả phối hợp tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định phối hợp triển khai tuyển dụng chưa qua đào tạo năm 2019, cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019
Thực hiện Công văn số 192/SCT-QLNL ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Sở Công Thương Bình Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lập kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 đến cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh-sinh viên trong toàn trường với những nội dung sau:
Thông báo về việc tăng cường công tác học sinh - sinh viên, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời
Căn cứ văn bản số 880/TCGDNN-HSSV ngày 03/5/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) về việc tăng cường công tác học sinh - sinh viên, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời. Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đề nghị các đơn vị phòng, khoa thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: