Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong hai ngày 03 và 04/6/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Có 116 đại biểu chính thức được triệu tập tại Đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa –  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Văn Phụng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng Nhà trường.

Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương phướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí chỉ đạo nhiều nội dung trong định hướng nhiệm kỳ tới: tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường nhằm duy trì và giữ vững Trường cao đẳng Chất lượng cao đến năm 2020; thực hiện thành công Đề án Trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng, phê bình và tự phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác phát triển đảng viên...

Thay mặt Đại hội, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy khóa XVI đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, đồng thời khẳng định quyết tâm to lớn của Đảng bộ nhà trường, trong 5 năm tới, lãnh đạo toàn Đảng bộ, tạo ra sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đặng Văn Phụng – Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm có 6 đồng chí.