Hội thi "Văn nghệ và HSSV thanh lịch" năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019; hướng tới chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.