TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Trung học kỹ thuật Quy Nhơn được thành lập từ 8/1962. Do Mỹ xây dựng tại TP. Quy Nhơn trước ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng.

Tháng 11/1976, Trường CNKT Cơ điện Nghĩa Bình được thành lập trên cơ sở Trường THKT Quy Nhơn theo Quyết định số: 827 /TC-UB ngày 2 tháng 11 năm 1976 của UBND tỉnh Nghĩa Bình.

Sau khi tách tỉnh Trường được đổi tên thành Trường CNKT Cơ điện Quy Nhơn. Tháng 4/1999 Trường CNKT Cơ điện Quy Nhơn được đổi tên thành trường CNKT Quy Nhơn, theo Quyết định số: 54/1999/QĐ-UB ngày 29/04/1999 của UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 01/2007, Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường CNKT Quy Nhơn theo Quyết định số:191/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 04/2017, Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn được đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn theo quyết định số: 604/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành tích của Trường:

- Năm 1986: Huân chương Lao động hạng III

- Năm 1991: Huân chương Lao động hạng II

- Năm 2001: Huân chương Lao động hạng I; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2002: Bằng khen của Bộ LĐ – TB&XH

- Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2002, 2003, 2004, 2005: liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Năm 2006, 2007, 2008: được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối dạy nghề.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Số phòng, khoa: gồm 4 phòng chức năng và 7 khoa chuyên môn; 1 tổ bảo vệ; tổng số CB, giáo viên, CNV: 151 người, trong đó: 42 thạc sĩ và cao học, 84 đại học, 04 cao đẳng, 21 các trình độ khác; Đảng bộ Trường thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng; Đoàn TN trường thuộc Tỉnh đoàn Bình Định; Công đoàn trường thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định.

- Trường nằm tại trung tâm thành phố, với diện tích trên 4 ha, có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, yên tĩnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện khác cho học tập của học sinh, sinh viên.

- Cơ sở vật chất:

+ Số phòng học lý thuyết 36; Số phòng học lý thuyết có diện tích đạt chuẩn (>50m2/phòng): 30 phòng; Diện tích xưởng thực hành: 6.827m2- Trung bình 2,6m2/1 học sinh; 03 phòng thí nghiệm, 06 phòng máy vi tính v.v...

2. Mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn và chức năng nhiệm vụ

Mục tiêu 
Thực hiện thành công mô hình trường cao đẳng công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn để Trường trở thành một Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đa ngành, được tổ chức và quản lý hiệu quả cao với năng lực tài chính vững mạnh, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề cho mô hình trường nghề chất lượng cao (Theo Đề án phát triển các trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014).

Sứ mạng
1. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đa dạng hóa các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định, Quốc gia, Khu vực ASEAN và thế giới
2. Đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục nghề nghiệp và đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cho người học được đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ và các hoạt động chuyên môn khác; tạo cơ hội cho mọi người học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề.
3. Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.

Tầm nhìn
1. Đến hết năm 2019, thực hiện thành công Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất) theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Năm 2020 cơ bản trở thành Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cấp độ quốc gia, có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng khu vực ASEAN và quốc tế.
3. Giai đoạn 2021-2025 có đủ năng lực đào tạo kỹ thuật viên công nghệ trình độ Cao đẳng nâng cao đạt chuẩn khu vực ASEAN, quốc tế và Kỹ sư Thực hành có chất lượng cao của Khu vực ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng tốt hơn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phát triển và đổi mới công nghệ thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ của Trường
1. Chức năng
Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các quy định của Pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định cụ thể sau đây:
a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
b) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
c) Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch tuyển sinh hàng năm và tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch.
d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
đ) Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.
e) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
g) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.
h) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
i) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định.
k) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.
l) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.
m) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
n) Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.
o) Tổ chức cho giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội theo yêu cầu của địa phương.
p) Tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; tư vấn ngành nghề học, tư vấn việc làm miễn phí cho người học.
q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
3. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Điều 25 của Luật giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định cụ thể sau đây:
a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường.
b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường.
c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường theo quy định.
d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.
đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, gắn giáo dục nghề nghiệp với việc làm và thị trường lao động, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định.
e) Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc trường.
g) Được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm và bảo đảm theo quy định của pháp luật có liên quan.
h) Được huy động các nguồn lực (bao gồm cả việc nhận tài trợ trong nước và ngoài nước) và thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch phát triển trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
i) Thực hiện các quyền khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

CÁC THẾ HỆ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Thị Tuyết Nhung

3/2018 - nay

ThS. Ngô Xuân Thủy

2010 - 2/2018

NGƯT, ThS. Nguyễn Thị Bích Hường

1998 - 2010

Thầy: Nguyễn Cao

P.Phụ trách 4/1997 - 12/1997

NGƯT: Nguyễn Minh Hoạn

1983 - 3/1997

Thầy: Lê Văn Lương

1979 - 1983

Thầy: Nguyễn Văn Vấn

1976 - 1979

Thầy: Lê Mới

P.Phụ trách 1975 - 1976

Thầy: Nguyễn Bích

1970 - 1975

Thầy: Vũ Hữu Nho

1967 - 1970

Thầy: Nguyễn Thụy Ái

1964 - 1967

Thầy: Khúc Văn Mai

1962 - 1964
Chia sẻ bài viết này
Đại học SPKT Vinh CĐN Gia Lai CĐ CĐ Kon Tum IIG Việt Nam Hanyang Hàn Quốc